Ajouter au panier PDF Vrienden der Blinden en Slechtzienden op Facebook

Bestuur

Structuur

De V.Z.W. “Federaal Werk De Vrienden der Blinden” wordt beheerd door een Raad van Bestuur. De leden, afkomstig uit de drie gewesten van het land, worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een periode van vijf jaar verlengbaar. Hun mandaat zijn gratis.

De Voorzitter wordt uit de leden van de Raad van Bestuur gekozen. Hij bepaalt het beleid van de vereniging. In het dagelijks bestuur wordt hij bijgestaan door een Directiecomité dat eveneens door de Raad van Bestuur uit zijn midden gekozen wordt. Naast de voorzitter bestaat dit Comité uit zes bestuurders.

De Algemene Directie past het beleid toe dat door het Directiecomité werd vastgelegd, ziet toe op de goede uitvoering van de taken toevertrouwd aan de Afdelingen/Diensten van de vereniging, en coördineert hun activiteiten. Elke Afdeling/Dienst staat onder leiding van een Directeur die het beheer ervan verzekert binnen de bevoegdheden die hij van de directie van de vereniging krijgt toegewezen.

Werkingspijlers

De vereniging ijvert voor een betere levenskwaliteit van visueel gehandicapten, een goede voorlichting en de erkenning van hun rechten. Ze positioneert zich daarom als een generieke speler en biedt een gediversifieerd dienstenpakket aan. Haar expertise omvat uiteenlopende vakgebieden: preventie, visuele revalidatie, begeleiding, sociale en beroepsintegratie, cultuur, vrije tijd en verblijfsmogelijkheden.

Sinds een paar jaar ontwikkelt de vereniging een eigen aanpak: het Geïntegreerde Dienstenaanbod (GDA). Dat GDA is een persoonlijk antwoord, een combinatie “op maat” van alle diensten die medische, psychologische, sociale, educatieve en professionele aspecten overkoepelt. Deze aanpak garandeert de blinde of slechtziende een hoogstaande oplossing die specifiek is afgestemd op zijn verwachtingen en noden.

Belangrijkste cijfers van de vereniging in 2015

  • Personeel: 171 werknemers
 

 

  •  De jaarrekeningen van de vereniging worden gecontroleerd door een kantoor van bedrijfsrevisoren en worden elk jaar neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Help ons om ons werk voort te zetten voor blinden en slechtzienden die intensiever lijden onder het isolement door een gift te doen of door uw eigen actie te lanceren op ons online donatieplatform. Klik op onderstaande link om naar het platform te gaan.

 

EEN GIFT DOEN

International Guide Dog Federation
Privacybeleid | Copyright | Wettelijke vermeldingen | Copyright © Les Amis des Aveugles 2022 | Réalisé par Comase info avec CodeWeb