Ajouter au panier PDF Vrienden der Blinden en Slechtzienden op Facebook

Een vleugje geschiedenis

 

Oorsprong

Léonard Simonon, zelf al op jonge leeftijd door blindheid getroffen, richtte in 1885 een privéschool voor blinde kinderen op in Ghlin. Naast basisonderwijs krijgen de kinderen er ook een opleiding in diverse aangepaste beroepen.

De school kampt echter met een gebrek aan middelen. Om het Buitengewoon Blindeninstituut van Ghlin (later omgedoopt tot het Provinciaal Instituut) te redden, doet Léonard Simonon een beroep op de gulheid van het publiek. Dat initiatief mondt na verloop van jaren uit in het werk “De Vrienden der Blinden”, in 1929 omgevormd tot vereniging zonder winstoogmerk, een V.Z.W.

Léonard Simonon

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog neemt de V.Z.W. haar intrek in het provinciale domein “Le Château de la Barrière”. Ze ontwikkelt activiteiten en verleent financiële en materiële hulp om oud-leerlingen te helpen hij hun sociale en professionele integratie. Zij richt het opleidingscentrum voor geleidehonden op, en een tehuis voor mensen die blind werden door een arbeidsongeval of door de oorlog.

De Vrienden der Blinden vestigen zich in Vlaanderen

 

Vanaf de jaren 1950 wordt het dienstenpakket uitgebreid in Wallonië en worden ook in Vlaanderen activiteiten opgezet. Er wordt een orthoptisch centrum opgericht, dat bedoeld is om de overblijvende visuele functies bij slechtzienden zoveel mogelijk in stand te houden. Dat centrum zal later het huidige Revalidatie Centrum worden.

In de loop van de daaropvolgende decennia nemen de taken van de V.Z.W. voortdurend toe. Getuigen daarvan de uitbreiding van de diensten en de constructie van gebouwen. Zo wordt in 1966 de eerste vleugel van het tehuis “Prinses Paola” in gebruik genomen; de beschermde werkplaats, tegenwoordig “onderneming voor aangepast werk” benoemd, werd in 1974 in een ander gebouw ondergebracht.

Aan het begin van de jaren 90 besluit de Raad van Bestuur van de V.Z.W. om zich ook in Vlaanderen te vestigen, de vereniging telt dan al veel schenkers in de noordelijke landshelft. De vereniging koopt een boerderij met enkele hectaren grond in Koksijde en opent er een tweede opleidingscentrum voor geleidehonden op.

 

 

 

 

Help ons om ons werk voort te zetten voor blinden en slechtzienden die intensiever lijden onder het isolement door een gift te doen of door uw eigen actie te lanceren op ons online donatieplatform. Klik op onderstaande link om naar het platform te gaan.

 

EEN GIFT DOEN

International Guide Dog Federation
Privacybeleid | Copyright | Wettelijke vermeldingen | Copyright © Les Amis des Aveugles 2022 | Réalisé par Comase info avec CodeWeb